हाम्रो बारेमा

सम्पादक            :   दिपक खनाल

विशेष संवाददाता : भक्त माया श्रेष्ठ

संवाददाता           : कृष्ण श्रेष्ठ

                                                                                      संवाददाता           : कोमल प्रसाद दुलाल

                                                                                  संवाददाता           : गणेश महतारा